OKAY-begeleiding
Activiteiten met intensieve begeleiding

Soms hebben mensen ondersteuning nodig om sociaal goed te kunnen functioneren


De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Het doel van deze wet is het 'meedoen'. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente weet het beste wat de eigen inwoners nodig hebben, vandaar dat de WMO ook een taak is van de gemeente.

Als 'Begeleider op maat' willen wij binnen de WMO ondersteuning bieden om zoveel mogelijk zelfstandig leven te bevorderen. Gestelde doelen kunnen zijn:

 • Financieel gezond zijn.
 • Voorzien in eerste levensbehoeften.
 • Taken uitvoeren rondom het huis.
 • Isolement voorkomen.
 • Besluiten nemen.
 • Zichzelf verzorgen.
 • Opkomen voor jezelf.
 • Met minimale ondersteuning stabiel functioneren en participeren.
 • Zelfstandig thuis blijven wonen.
 • Zelfstandig kunnen verplaatsen met gebruikelijke vervoersmiddelen.
 • Gezond leven en hiernaar handelen. (voeding en beweging)
 • De omgeving van de cliënt is in staat om met (de gevolgen van) de beperking van de cliënt om te gaan.

De kosten hiervan kunnen meestal uit een PGB worden gedekt.

Okay-begeleiding richt zich op de individuele begeleiding van meestal thuiswonende cliënten. Dit kunnen zowel jongeren als ouderen zijn. De begeleiding gaat uit van een zorgplan dat met betrokkenen wordt opgesteld, waarin de sociale, pedagogische en/of therapeutische doelen zijn vastgelegd.

Okay-begeleiding streeft ernaar dat iedere cliënt een eigen vaste begeleider heeft die zorgdraagt voor de uitvoering. Vanzelfsprekend werken wij daarbij uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers.

U kunt op verschillende manieren in contact komen met Okay-begeleiding. Via het Maatschappelijk Werk of een andere hulpverlener. Maar u kunt ons ook rechtstreeks benaderen. Via ons e-mail adres: info@stichtingokay.nl of telefonisch: 020 6706012 of 06 36152126.
Wij maken dan een afspraak bij u thuis om met u te bespreken welke vorm van begeleiding u nodig heeft en aan welke kwalificaties uw begeleider moet voldoen. We maken daarna een afspraak met u en een begeleider waarvan wij denken dat die goed bij u past. U bepaalt uiteraard zelf of u met deze begeleider in zee gaat.